RO | EN


Alina Cioară


Alina Cioară a studiat arta, psiho-sociologia și comunicarea în Timișoara. Paradigma ei este întemeiată pe 16 ani de cercetare în neuroplasticitate și artă și se situează la granița dintre spațiul vizual-conceptual și neuroștiință, prin interpretarea limbajului, atât vorbit cât și vizual, în procesul de decriptare și (re)formulare a realității. Alina Cioară se definește pe sine ca artist plastic și strateg al puterii artistice. Ea preferă termenul de artist plastic celui de artist vizual datorită firului călăuzitor al practicii sale, anume, neuroplasticitatea, dar și datorită corpusului său de lucrări abordabile printr-o multitudine de simțuri (vizual, auditiv, tactil, olfactiv), menite să facă arta accesibilă pentru un public larg și divers din perspectiva funcționalității. Pasionată de neuropsihologie și de aplicațiile sale în artă, Alina practică arta neuroplastică. Când înfruntă felurite situații, creierele noastre se schimbă și răspund la activitățile din mediul înconjurător. Acest concept este numit neuroplasticitate, iar când este combinat cu implicarea artistică, poate fi incredibil de benefic pentru bunăstarea mentală. Alina se referă la arta ei ca ART/Authentic Rewired Transformed//Autentic Reconectat Transformat. Acest cuvânt stă la temelia tuturor proiectelor ei și inspiră traducerea unui mediu în mod predominant vizual către receptori de toate tipurile, cu scopul declarat de a facilita activarea creativității receptorului.


Alina Cioară, Memorabilia, 2016-2017, ongoing visual diary
entropic doodles/ graphic entropies
photo credit: Sofia Picu Cioară
Fundaţia      
Echipă      
Parteneri      
Presa      
AE2015      
AE2017      
AE2019      
AE2021      
Contact      
         
logo Bienala Art Encounters conceput de Synopsis | logo Bienala 2023 conceput de Ștefan Lucuț
Fundaţia      
Echipă      
Parteneri      
Presa      
AE2015      
AE2017      
AE2019      
AE2021      
Contact