RO | EN


Janiv Oron


În munca sa, pe lângă lucrări independente individuale, precum performance-uri de sunet și instalații, Oron urmărește de obicei abordări transdisciplinare și colaborative. Aspectul transdisciplinar îi permite să lucreze ca autor colaborator și artist în felurite domenii artistice ale muzicii clasice și populare, în dans, performance, teatru, literatură și în artele vizuale, iar pe de altă parte, îi permite să încorporeze elemente din felurite discipline, „dând peste cap” câte o orchestră sau „înviorând” picturi prin elemente performative și de instalație. Oron folosește această metodă în mediul său, carevasăzică în sound art și în muzica electronică experimentală, în care textele unui scriitor, mișcările unui dansator, temele unei piese de teatru, bucățile muzicale istorice ale unui violoncelist, compozițiile unui pictor sau decorurile unui scenograf îl inspiră să producă noi compoziții și sunete. Apelând la o abordare DIY, el transferă aceste inspirații direct în „instrumente” ⎼ reproiectând, de pildă, difuzoare. Pentru Oron, sunetul este o lucrare vizuală virtuală, fiindcă deschide vaste spații imaginare.


Janiv Oron, Visitors, 2020
photo: Silas Gotsch
Fundaţia      
Echipă      
Parteneri      
Presa      
AE2015      
AE2017      
AE2019      
AE2021      
Contact      
         
logo Bienala Art Encounters conceput de Synopsis | logo Bienala 2023 conceput de Ștefan Lucuț
Fundaţia      
Echipă      
Parteneri      
Presa      
AE2015      
AE2017      
AE2019      
AE2021      
Contact